Przejdź do treści

Ogrody

Ośrodek ZHP w Rogalinku

Kilka słów o projekcie

Ośrodek Hufca ZHP “Piast” w Rogalinku nad Wartą powstał wiele lat temu. Otoczony lasem sosnowym duży teren stopniowo przystosowywano do potrzeb aktywnego wypoczynku młodzieży. W odpowiedzi na ciągły rozwój oferty ośrodka powstał projekt rearanżacji terenów zielonych wokół budynku mieszkalnego.

Zaplanowano powiększenie boisk sportowych i wyposażenie ich w ławeczki dla zawodników i kibiców, uporządkowano otoczenie grilla oraz wiaty z ławami i stołami do zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu. Pod lasem wytyczone zostało miejsce na ognisko z drewnianymi ławkami. W oddaleniu od budynku zaplanowano teren warsztatów z pieczenia chleba, uwzględniając ławy i stoły oraz murowany piec chlebowy. W części gospodarczej ośrodka wytyczono utwardzone podjazdy i ścieżki do budynków i magazynu oraz duży parking. Zieleń, posadzoną wiele lat temu na terenie ośrodka zinwentaryzowano i opracowano wytyczne dotyczące jej uporządkowania. Stare, zniszczone rośliny zostaną usunięte, a zamiast nich zostaną zaaranżowane nowe funkcjonalne i dekoracyjne rabaty z trwałych i estetycznych gatunków drzew i krzewów. Planując nowe nasadzenia uwzględniono otaczające ośrodek lasy i łąki – gatunki ozdobne dobrano w taki sposób, aby zachować naturalistyczny i krajobrazowy charakter. Wykluczono gatunki inwazyjne, nadmiernie ekspansywne oraz trujące.


galeria


Obejrzyj inne projekty