Przejdź do treści

Ogrody

o projekcie

jak powstaje i co zawiera

tworzenie projektu

tworzenie projektu

kompletny projekt powstaje w kilku etapach:

Spotkanie lub rozmowa z Klientem, ustalenie celów i oczekiwań oraz warunków współpracy.

Wizja lokalna działki oraz w miarę potrzeb inwentaryzacja istniejących elementów zieleni i architektury.

Tworzenie wstępnej koncepcji zagospodarowania ogrodu.

Analiza koncepcji wstępnej, omówienie z Klientem dalszych szczegółów, ustalenie docelowego wyglądu ogrodu.

Tworzenie końcowego projektu wraz z kompletem dokumentacji.


co zawiera dokumentacja

tworzenie projektu

w skład dokumentacji projektowej wchodzą:

Inwentaryzacja działki wraz z wytycznymi

Projekt techniczny zieleni

Projekt koncepcyjny w postaci kolorowej planszy z wizualizacjami

Rysunki techniczne elementów małej architektury wraz z wymiarowaniem

Projekt nawierzchni utwardzonych wraz z wymiarowaniem

Opis projektu wraz z listą gatunków roślin i programem pielęgnacji